סיבים אשר תוכננו לעמוד בתכונות אופטיות ספציפיות של תקשורת אופטית משמשים במגוון יישומים כמו רפואה, ספקטרוסקופיה, מדע, מיל/אירו (Mil/Aero), תעשייה ותקשורת. בנייתם של סיבים מיוחדים אלה משתנה בסוגים ובמידות הליבה, החיפוי והציפוי. כאשר היא מאתגרת את התעשייה לספק פתרונות ליישומים נמוכים וגבוהים. עיבוד סיבים אלה, כמו חיתוך, שחבור והסרת ציפויים הם תהליכים נפוצים שקשורים לרוב…